SİYASET
Giriş Tarihi : 31-03-2022 21:13

Baraj yüzde 7'ye düştü

Ak parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim mevzuatında değişiklik öngören kanun teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

 Baraj yüzde 7'ye düştü

Muhtar adaylarının seçimin ardından 10 gün içinde seçilme yeterliliğini kanıtlaması ve kanıtladıktan sonra mazbatasının verilmesine yönelik düzenleme, Ak parti ve MHP’nin ortak önergesi ile tekliften çıkarıldı.

Ak parti ve MHP’nin ortaklaşa hazırladığı “Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda bugün kabul edildi.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 32. maddesine eklenen muhtarlarla ilgili düzenleme, Ak parti ve MHP’nin ortak önergesi ile teklif metninden çıkarıldı. Çıkarılan madde de şu ifadeler yer alıyordu:

“Seçim sonucuna göre, ilk sırada yer alan muhtar adayının seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç on gün içinde belgelendirmesi halinde kendisine seçim kazandığına dair ilçe seçim kurulunca mazbata verilir. Aksi halde ikinciye, daha sonra üçüncüye ve nihayet seçilme ehliyetine sahip aday bulunana kadar bu işlem yapılır. İlçe seçim kurulunun bu hususta vermiş olduğu kararlara karşı iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. İl seçim kurulunun vermiş olduğu kararlar kesindir.”

Dün de Ak parti'nin önerisiyle iki maddede değişiklik yapılmıştı. İlk önergeyle seçime katılma yeterliliği düzenlemesinde rötuş yapılmıştı. Diğer önergeyle Yüksek Seçim Kurulu’nun görev ve yetkileri arasına, "görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon tasarım ve baskısını yaptırma" eklenmişti. Böylece görme engellilerin refakatçiye gerek olmadan oylarını kendileri kullanmaları mümkün hale getirilmişti.

Kanun neler içeriyor
Kanun ile seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirildi. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek.

Sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek. Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden üç ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne paralel olarak Seçim Kanunu'ndaki ‘başbakan' ibareleri çıkarılacak.

Ana adminAna admin